RUMMU LASTEAED LEPATRIINU

Lasteaia eripära

Rummu lasteaed Lepatriinu maja on valminud 1987 aastal ning kuulub alates 2018 aastast Lääne-Harju vallavalitsusele.

Lasteaed on 5-rühmaline eesti- vene õppekeelega lasteasutus, millest 2 on eesti õppekeelega rühma,  2 vene õppekeelega rühma ja 1 eesti- vene õppekeelega sõimerühm.

Rummu lasteaed on eesti kultuuritraditsioone hoidev, turvalise, koduse ja esteetilise arengukeskkonnaga lasteasutus, kus lapsed saavad eakohast, mitmekesist, arendavat ja konkurentsivõimelist alusharidust edukaks toimetulekuks koolis ja elus.

Toetame ka teise kultuuritaustaga elanike traditsioone ja huve.

Vene õppekeelega rühmades on  lisaks eesti keele kui teise keele õpe. Lähitulevikus minnakse vene keelsetes rühmades üle keelekümblus programmile, et lapsed suudaksid juba lasteaias saada selgeks eesti keele. 

Leiad meid ka Facebookist: https://www.facebook.com/rummulasteaedlepatriinu

Eriolukorraga seotud küsimused ja vastused: https://kkk.kriis.ee/et/kkk/koolid-lasteaiad-ope-trennid-eksamid/lasteaedade-too?fbclid=IwAR2o4Giy6vBAVC2emwg60kWJpUUqytV5rccoWMAZ2S7XLkraJTkJ2XYUPo0

Lisaks rühmade tööle on majas:

HARIDUSTEHNOLOOG laura.lilleorg@lalepatriinu.edu.ee

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPETAJA sirje.rifk@lalepatriinu.edu.ee

LIIKUMISÕPETAJA liina.veeroja@lalepatriinu.edu.ee

MUUSIKAÕPETAJAD

merilin.saar@lalepatriinu.edu.ee

larissa.bibikova@lalepatriinu.edu.ee

LASTE VÕIMLEMINE (LASTE JOOGA)

TUGITEENUSED

Logopeed (v.keel) valentina.bitjakova@lalepatriinu.edu.ee
Eripedagoog (e.keel) eripedagoog.rummulasteaed@gmail.com

Lapsevanemal võimalus külastada tunde ja soovi korral saada ka lapse individuaalset nõustamist. Konsultatsioonid kokkuleppel.

Rühmad


Kiisupojad

(sõimerühm v.k ja e.k)

Laste vanus: 1,5 - 3a.
Õpetajad: Galina , Inna
Õpetaja abi: Natalja

Pääsuke

(lasteaia rühm e. k)

Laste vanus: 2 - 4 a.
Õpetajad: Margit , Elin
Õpetaja abi: Kaire

Sinilill

(lasteaia rühm v.k)

Laste vanus: 2 - 4a
Õpetajad: Svetlana , Ljudmila
Õpetaja abi: Oksana

Rukkilill

(lasteaia rühm e.k)

Laste vanus: 5- 7a.
Õpetajad: Merilin , Ave
Õpetaja abi: Veronika

Kalakesed

Osaline keelekümblus (lasteaia rühm v.k)

Laste vanus: 5 - 7a.
Õpetajad: Oksana , Julia
Õpetaja abi: Margarita

Dokumendid


Kontakt