RUMMU LASTEAED LEPATRIINU

Rummu Lasteaed Lepatriinu on viie rühmaga lasteaed Lääne-Harju vallas.

Lasteaia eripäraks on kakskeelsus, kus erinevate rühmade õppetöö on eesti või vene keeles.

Vene keelt kõnelevatel lastel on lisaks muudele tegelustele veel eesti keele õpe ning lasteaias on üks osaline keelekümblusrühm.

Lasteaias töötavad huviringid koostöös Lääne-Harju Muusika-ja Kunstide kooliga. Meil on muusika- ja tantsuring ning Rummu JK jalgpall.

Lasteaias on olemas suur õueala, kus on ka laste madalseiklusrada ning looduslik ümbrus haljasalana. Kõikidel lastel on võimalus osaleda lisaks liikumistundedele ka laste jooga tundides. 

Leia meid ka Facebookist: https://www.facebook.com/rummulasteaedlepatriinu

 

2020 a. septembrist  oleme liitunud programmiga

Kiusamisest Vaba Lasteaed 

LISAKS ON MAJAS:

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPETAJA: Sirje Rifk

LIIKUMISÕPETAJA: Liina Veeroja

MUUSIKAÕPETAJAD: Larissa, Irina

LASTE VÕIMLEMINE (LASTE JOOGA): vakantne koht

TUGITEENUSED:

LASTEAIAS:

Logopeed (v.keel) Valentina Bitjakova: valentina.bitjakova@lalepatriinu.edu.ee

Eripedagoog (e.keel) vakantne koht

Sotsiaalpedagoog Laura Tammiste laura.tammiste@vask.edu.ee 

Lapsevanemal võimalus külastada tunde ja soovi korral saada ka lapse individuaalset nõustamist. Konsultatsioonid kokkuleppel.

Vasalemma-Rummu tugipesa tugiteenuste koordineerija:

Kadi Kask kadi.kask@vask.edu.ee
+372 53 43 8495

Õppenõustamisteenused (Rajaleidja):

Keskuste aadressid:www.rajaleidja.ee/keskused
Telefon: 735 0700 | E-post: rajaleidja@harno.ee

Rummu Lasteaed Lepatriinu üle teostab haldusjärelvalvet:

Haridus- ja Noorteamet ning teenistuslikku järelvalvet Lääne-Harju vald 

Teised lasteaiale järelevalvet teostavad ametiasutused: 

Veterinaar- ja Toiduamet;  Terviseamet;  Päästeamet;  Tööinspektsioon.

Tähtsad koostööpartnerid: 

Info