RUMMU LASTEAED LEPATRIINU

Lasteaia eripära

Lasteaed on eesti ja vene keelne. Vene keelt kõnelevatel lastel on eesti keele kui teise keele õpeja hoovipeal saavad suhelda eesti lastega eesti keeles. Lasteaiale on omane kahe kultuuri
sündmuste segunemine. Lapsed saavad osa nii eesti kui ka vene kultuurist. Lasteaia õppekava rõhutab tervise ja psühho-sotsiaalse keskkonna tähtsust.

Lasteaia hea psühho-sotsiaalse keskkonna loomine toetub inimeste vahelistele lugupidavatelesuhetele, usaldusele ja hoolivusele, nii lapse kui täiskasvanu tasandil. Kõige tähtsam on lapse
heaolu lasteaias kogu päeva vältel. Õpetajate ülesanne on luua hooliv, turvaline, huvitavaid ja arendavaid tegevusi pakkuv keskkond.

Rühmad


Kiisupojad

(sõimerühm v.k ja e.k)

Laste vanus: 1,5 - 3a.
Õpetajad: Galina , Inna
Õpetaja abi: Natalja

Pääsuke

(lasteaia rühm e. k)

Laste vanus: 2 - 7a.
Õpetajad: Margit , Kaire
Õpetaja abi: Veronika

Sinilill

(lasteaia rühm v.k)

Laste vanus: 3 - 6a
Õpetajad: Svetlana , Julia
Õpetaja abi: Oksana

Rukkilill

(lasteaia rühm e.k)

Laste vanus: 2 - 7a.
Õpetajad: Elin , Ave
Õpetaja abi: Kaire

Kalakesed

(lasteaia rühm v.k)

Laste vanus: 3 - 6a.
Õpetajad: Natalja , Ljudmilla
Õpetaja abi: Oksana

Dokumendid


Kontakt