RUMMU LASTEAED LEPATRIINU

Lasteaia eripära

Rummu lasteaed Lepatriinu maja on valminud 1987 aastal ning kuulub alates 2018 aastast Lääne-Harju vallavalitsusele.

Lasteaed on 5-rühmaline eesti- vene õppekeelega lasteasutus, millest 2 on eesti õppekeelega rühma,  2 vene õppekeelega rühma ja 1 eesti- vene õppekeelega sõimerühm.

Rummu lasteaed on eesti kultuuritraditsioone hoidev, turvalise, koduse ja esteetilise arengukeskkonnaga lasteasutus, kus lapsed saavad eakohast, mitmekesist, arendavat ja konkurentsivõimelist alusharidust edukaks toimetulekuks koolis ja elus.

Toetame ka teise kultuuritaustaga elanike traditsioone ja huve.

Alates septembrist 2020 oleme liitunud programmiga: Kiusamisest Vaba Lasteaed

Vene õppekeelega rühmades on  lisaks eesti keele kui teise keele õpe.

Alates septembrist 2020 on rühm Kalakesed osaline keelekümblusrühm. Rühmas toimub õppetegevus ühe õpetajaga ainult eesti keeles ja teise õpetajaga ainult vene keeles.

 

Leiad meid ka Facebookist: https://www.facebook.com/rummulasteaedlepatriinu

COVID-19 leviku tõkestamise plaan 2020: https://drive.google.com/file/d/1IBLHVH9Q6457z40Y3rdPTVy9U_4NW8tt/view?usp=sharing

Eriolukorraga seotud küsimused ja vastused: https://kkk.kriis.ee/et/kkk/koolid-lasteaiad-ope-trennid-eksamid/lasteaedade-too?fbclid=IwAR2o4Giy6vBAVC2emwg60kWJpUUqytV5rccoWMAZ2S7XLkraJTkJ2XYUPo0

LISAKS RÜHMADE TÖÖLE ON MAJAS:

HARIDUSTEHNOLOOG: Laura Lilleorg

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPETAJA: Sirje Rifk

LIIKUMISÕPETAJA: Liina Veeroja

MUUSIKAÕPETAJA: Larissa Bibikova

LASTE VÕIMLEMINE (LASTE JOOGA): Anu Grete Oder

TUGITEENUSED:

Logopeed (v.keel): Valentina Bitjakova
Eripedagoog (e.keel) eripedagoog.rummulasteaed@gmail.com

Lapsevanemal võimalus külastada tunde ja soovi korral saada ka lapse individuaalset nõustamist. Konsultatsioonid kokkuleppel.

Rühmad


Kiisupojad

(sõimerühm v.k ja e.k)

Laste vanus: 1,5 - 3a.
Õpetajad: Oksana , Inna
Õpetaja abi: Natalja

Pääsuke

(lasteaia rühm e. k)

Laste vanus: 2 - 4 a.
Õpetajad: Margit , Elin
Õpetaja abi: Kaire

Sinilill

(lasteaia rühm v.k)

Laste vanus: 2 - 4a
Õpetajad: Svetlana , Ljudmila
Õpetaja abi: Oksana

Rukkilill

(lasteaia rühm e.k)

Laste vanus: 5- 7a.
Õpetajad: Merilin , Ave
Õpetaja abi: Veronika

Kalakesed

Osaline keelekümblus (lasteaia rühm v.k)

Laste vanus: 5 - 7a.
Õpetajad: Ülle , Julia
Õpetaja abi: Margarita

Dokumendid


Kontakt