RUMMU LASTEAED LEPATRIINU

Lasteaia eripära

Rummu lasteaed Lepatriinu maja on valminud 1987 aastal ning kuulub alates 2018 aastast Lääne-Harju vallavalitsusele.

Lasteaed on 5-rühmaline eesti- vene õppekeelega lasteasutus, millest 2 on eesti õppekeelega rühma,  2 vene õppekeelega rühma ja 1 eesti- vene õppekeelega sõimerühm.

Rummu lasteaed on eesti kultuuritraditsioone hoidev, turvalise, koduse ja esteetilise arengukeskkonnaga lasteasutus, kus lapsed saavad eakohast, mitmekesist, arendavat ja konkurentsivõimelist alusharidust edukaks toimetulekuks koolis ja elus.

Toetame ka teise kultuuritaustaga elanike traditsioone ja huve.

Vene õppekeelega rühmades on  lisaks eesti keele kui teise keele õpe. Lähitulevikus minnakse vene keelsetes rühmades üle keelekümblus programmile, et lapsed suudaksid juba lasteaias saada selgeks eesti keele. Vene keelt kõnelevatel lastel on alati võimalus valida edasi õppimiseks kas eesti või vene kool.

Lisaks rühmade tööle on majas:

HARIDUSTEHNOLOOG

Haridustehnoloog Laura tegeleb lasteaias IT- taristute uuendamise ja seadmetega varustamise kuni e-õppevara loomise ja kasutajate digipädevuste suurendamisega.

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPETAJA

õpetaja Sirje majas 3 korda nädalas rühmades Kalakesed ja Sinilill.

LIIKUMISÕPETAJA

õpetaja Liina majas 3 korda nädalas.

LASTE VÕIMLEMINE (LASTE JOOGA)

õpetaja Anu Grete võimleb lastega saalis esmaspäeviti vanemate rühmadega ja kolmapäeviti nooremate rühmadega.

TUGITEENUSED graafiku alusel

Logopeed (v.keel)
Eripedagoog (e.keel) eripedagoog.rummulasteaed@gmail.com

Lapsevanemal võimalus külastada tunde ja soovi korral saada ka lapse individuaalset nõustamist. Konsultatsioonid kokkuleppel.

Rühmad


Kiisupojad

(sõimerühm v.k ja e.k)

Laste vanus: 1,5 - 3a.
Õpetajad: Galina , Inna
Õpetaja abi: Natalja

Pääsuke

(lasteaia rühm e. k)

Laste vanus: 2 - 4 a.
Õpetajad: Margit , Elin
Õpetaja abi: Veronika

Sinilill

(lasteaia rühm v.k)

Laste vanus: 2 - 4a
Õpetajad: Svetlana , Ljudmila
Õpetaja abi: Oksana

Rukkilill

(lasteaia rühm e.k)

Laste vanus: 5- 7a.
Õpetajad: Kaire , Ave
Õpetaja abi: Veronika

Kalakesed

Osaline keelekümblus (lasteaia rühm v.k)

Laste vanus: 5 - 7a.
Õpetajad: Natalja , Julia
Õpetaja abi: Oksana

Dokumendid


Kontakt